wz

 

 

 JAK ČASTO SE ČLOVĚK DOMNÍVAL, ŽE JE VLÁDCEM VESMÍRU A VŮBEC VEŠKERÉHO JSOUCNA...

JAK ČASTO SE ČLOVĚK DOMNÍVAL, ŽE ON JE TÍM NEJMOUDŘEJŠÍM, PROTOŽE JE NADÁN ROZUMEM...

JAK ČASTO SE ČLOVĚK DOMNÍVAL, ŽE JE VESMÍRNÝM MOZKEM VŠEHO DĚNÍ A VŠE SE DĚJE S JEHO VĚDOMÍM
A ON O VŠEM VÍ...

JAK ČASTO SE ČLOVĚK DOMNÍVAL,
ŽE JE JEDINÝM MOZKEM VE VESMÍRU A NAD NĚJ NENÍ,
PROTOŽE ON JE PŘECE ČLOVĚK...ALE CO SI MYSLÍ VESMÍR O ČLOVĚKU ?
A KDO JSEM JÁ ?


PŘEJI  VŠEM  PF  2011


NUŽE  VSTUPTE  DO  MÉ  ŘÍŠE